گالری تصاویر
slide
تور مجازی مقبره
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
دکتر بلخاری
slide
دکتر محمد نصیری
slide
سید حسن شهرستانی
slide
دکتر ریخته گران
slide
دکتر نصراله پورجوادی
slide
استاد حسینعلی کاشانی
slide
slide
دکتر بیژن بید آباد
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

جمع بندی و اختتامیه همایش

دکتر شهرام پازوکی

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه ایران

IMG_0144

دکتر شهرام پازوکی

DSCN0675

دکتر شهرام پازوکی

IMG_0910

دکتر شهرام پازوکی

bdf34a345fd1928f3adf9c78455d331ae48297063aed51f14cefefbe53bcb4e4

دکتر شهرام پازوکی

3ddb9e0f49f07e2ddea68ae5db8a117587adbf8696e8e79bde7a41e335dc9f6d

دکتر شهرام پازوکی

6f9737cd8f63091e7ca645d5b8ff9ed5bf3d8de36355313cce1d2402a1f970db

دکتر شهرام پازوکی

3ddb9e0f49f07e2ddea68ae5db8a117587adbf8696e8e79bde7a41e335dc9f6d

دکتر شهرام پازوکی

IMG_1806

دکتر شهرام پازوکی

جمع بندی و اختتامیه همایش