گالری تصاویر
slide
تور مجازی مقبره
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
دکتر بلخاری
slide
دکتر محمد نصیری
slide
سید حسن شهرستانی
slide
دکتر ریخته گران
slide
دکتر نصراله پورجوادی
slide
استاد حسینعلی کاشانی
slide
slide
دکتر بیژن بید آباد
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

«ردّ پایِ طریقت معنوی در خوشنویسی ایرانی»

دکتر سید محسن هاشمی

استادیار دانشگاه هنر

IMG_1653

دکتر سید محسن هاشمی

 

شاید هیچ هنری به اندازه­ی خوشنویسی مقید به سنت نباشد، آنچنانکه این هنر را صنعتی سنتی نامیده­اند. اما آمیختگی این صنعت با امور عبادی و تربیت عرفانی مقامی به آن بخشیده که در بین هنرها منحصر به فرد است. خوشنویسی را یکی از راه­های رسیدن به آرامش روح و سکون قلب قلمداد کرده ­اند. تأثیرات نفسانی و واردات عاطفی بر خط کاتب اثر می­گذارد. با انفعالات او در غم و شادی، خوف و غضب، آرامش و اضطراب، کتابت او مختلف می گردد.

حبس نَفَس، مراقبت از حجم شُش ها در هنگام دم و بازدم، اطاعت کامل دست از مغز و آرامش درون، مشق خوشنویس را به یک سلوک و تمرکز عرفانی مُبدّل می کند. امساک در لذات نفسانی، طاعات و عبادات، سلامت روح و دوام مشق، خوشنویس را در تمامی عمر، همچون یک راهب تزکیه می­کند و متعادل می­دارد.

در آمُیختگی و آمیختگیِ ایرانیانِ مسلمان با هنرِ خوشنویسی تردید نمی­توان کرد. از اوایل قرن چهارم کتابچه­­های متعددی به عنوان راهنمای ساخت کاغذ و مرکب و آماده سازی قلم و آداب خوشنویسی در سرزمین­های اسلامی رایج شد که سهم عمده­ای در تربیت هنرآموزان و گسترش این صنعت داشته است. وجه مشترک تمامی این جزوه­ها، تأکید بر حرمت استاد و نقش او در پرورش شاگردان است. تا حدی که نمی توان قبول کرد کسی بدون استاد بتواند این طریق را بپیماید.

خوشنویسی، مثل هر هنر و مهارتِ دیگری محتاج تربیت و پرورش است و هر تربیتی سلسله­ای از معلمان را رقم می­زند و این ارتباط، در پاره­ای موارد، از عالم استاد و شاگردی فراتر می رود و به آستانه­ی روابط مرادی و مریدی می­رسد.

دکتر سید محسن هاشمی

دکتر سید محسن هاشمی

IMG_1682

دکتر سید محسن هاشمی

IMG_1641

دکتر سید محسن هاشمی

IMG_1642

دکتر سید محسن هاشمی

IMG_1645

دکتر سید محسن هاشمی

IMG_1646

دکتر سید محسن هاشمی

IMG_1663

دکتر سید محسن هاشمی

IMG_1687

دکتر سید محسن هاشمی

IMG_1688

دکتر سید محسن هاشمی

 

نقش طریقت معنوی در هنر خوشنویسی دانلود

 

واژگان کلیدی: هنر ایرانی، آداب خوشنویسی، طریقت معنوی، مشق.